Foto

Introductie

Digitect B.V. heeft een methode ontwikkeld om (elektronische) berichtuitwisselingen te ontwerpen, implementeren en onderhouden. Deze methode combineert Bedrijfs Proces Informatie Modellering (BPIM) met Electronic Data Interchange (EDI) en wordt volledig door EC-Design ondersteund. Zowel de methode als EC-Design zijn in veel verschillende branches succesvol toegepast.

EC-Design is een software-tool dat gestructureerd ontwerpen, implementeren en onderhouden van (elektronische) berichtuitwisselingen ondersteunt. EC-Design is gebaseerd op internationale standaarden: ISO 17113 Methode voor berichtonwikkeling en ISO 11179 Metadata Register. EC-Design richt zich op de ontwikkeling van een relationeel Referentie Informatie Model (RIM) waarin alle informatie objecten die onderdeel kunnen zijn van (elektronische) berichtuitwisselingen worden gemodelleerd, onafhankelijk van enige technische syntax of berichtstandaard. Daarmee is het RIM een conceptueel / logisch / functioneel gegevensmodel, waarin alle relevante informatie objecten zijn gedefinieerd, inclusief hun datatype, waardenbereik, codelijsten en bedrijfsregels (rules).

Download onze brochure

U kunt onze brocure downloaden door op deze link te klikken.


© 1990-2018 Copyright Digitect B.V.