Foto

Elementen van EC-Design

Bedrijfsproces datamodel
Dit datamodel beschrijft all informatie die tussen actoren wordt uitgewisseld om de bedrijfsprocessen tussen deze actoren te ondersteunen.

Transactie datamodel
Een transactie datamodel beschrijft de informatie eisen van één transactie. Het is een view op het bedrijfsproces datamodel.

Functioneel bericht
Iedere afzonderlijk berichtfunctie in een transactie, gespecificeerd door een gebruikersgroep, wordt een functioneel bericht genoemd. Een functioneel bericht wordt gedefinieerd als view op een transactie datamodel.

EDIFACT bericht
Een EDIFACT bericht definieert de structuur voor de uitwisseling van informatie binnen een transactie en is onderdeel een 'Trade Data Interchange Directory' (TDID). Elke TDID bestaat uit een register van berichten, segmenten, (composite) data elementen en codelijsten.

Edifact Afbeelding (Mapping)
Een mapping van een transactie op een EDIFACT bericht beschrijft de conversie van de informatie in het transactie datamodel naar de syntax van het EDIFACT bericht. Een transactie datamodel kan naar meerdere EDIFACT berichen worden afgebeeld.

XML Schema
De door EC-Design gegenereerde technische XML Schema documentatie van een functioneel bericht is een exacte en formele specificatie van het functioneel bericht in termen van de internationale W3C XML Schema standaard. Dit output formaat is, meer dan voor mensen, met name bedoeld voor computers om te lezen. Het XML Schema van het functionele bericht kan - zonder handmatige aanpassingen - als input dienen voor elke conventionele XML Schema parser, zo dat de operationele omgeving automatisch wordt geconfigureerd met het functionele bericht zoals dat in EC-Design is gemodelleerd.

Actoren en Actor groepen
Een actor is een gebruiker die één of meer functionele berichten implementeert. Een actor groep is een aantal gebruikers die zijn overeengekomen om EDI in te voeren op basis van één of meerdere functionele berichten.

© 1990-2018 Copyright Digitect B.V.